fbpx

Servicebeheer

De tweede pijler van je business is de dienst naverkoop. Technische installaties kunnen immers storingen krijgen en hebben periodiek onderhoud nodig.

Gratis demo aanvragen
Digitaliseer uw administratie

Hierbij helpt Cafca projectbeheer

Werk volledig digitaal met DigaBon en DigaPlanning

De Digitale Werkbon of DigaBon is een module die door en voor de technicus van HVAC, Elektro en Alarminstallatie is ontwikkeld. De module focust op de behoeftes van de technicus die op smartphone of tablet zijn administratieve taken vervult.

In de DigaBon vind je naast de registratie van verplaatsing, werkuren en materialen ook een volledig aanbod van sectorale attesten, de historiek van vorige DigaBonnen, een technische steekkaart en dossier van de installatie. Bovendien kan je er foto’s mee nemen en je offertes en werkbonnen door de klant digitaal laten ondertekenen.

In het backofficegedeelte handel je de bonnen meteen administratief af.

Waarom de DigaBon voor een zelfstandige zonder personeel onmisbaar is? ’s Avonds thuis is je administratie al voor 90% afgerond!

De DigaPlanning visualiseert de geplande bonnen per technicus en toont een wachtkamer van nog uit te voeren taken.

DigaService automatiseert je onderhoud

Hier wordt elke installatie die je hebt geplaatst of overgenomen geïnventariseerd tot op artikelniveau.

Elke DigaBon, factuur, foto en attest wordt automatisch aan de installatie gekoppeld. Elk nuttig schema of handleiding wordt in het dossier bewaard voor de technicus ter plaatse.

Heeft de installatie periodiek onderhoud nodig? Dan stel je een onderhoudsplan op dat wordt toegevoegd aan het algemeen onderhoudsplan. Zo krijg je per maand een overzicht van de uit te voeren onderhouden.

Hiermee kan je aan de slag met een georganiseerde mailing en het toevoegen van onderhoudsbonnen in de wachtkamer van de planning.

Hou het hoofd koel met de koelmiddelenboekhouding

De DigaBon is de motor van een degelijke koelmiddelboekhouding. Bij de registratie van een koelmiddel in de DigaBon worden er extra vragen gesteld (reden, hoeveelheid en flesnummer) die samen met de klant- en installatiegegevens tot een volautomatische boekhouding komt. Ook het gewenste attest (druk-, lek- en eerste ingebruikname) vul je volledig digitaal in!

Cafca voorziet de attesten in digitale en geprinte versie.

Maak je verkoopoffertes ter plekke

Je beschikt over je eigen bibliotheek van prijslijsten en standaardposten en kan ook de webshop van je groothandel betrekken om je offerte te vullen. Een goedgekeurde offerte levert een materiaallijst en kan direct naar een factuur geboekt worden.

Foutloze facturatie

Factuur maken van een werkbon? Dankzij handige instellingen kies je zelf de informatie je erin wilt.

Heb je een reeks facturen voor dezelfde klant? Dan maak je er in één minuut een verzamelfactuur van.